දෝශ නිරාකරණ පරීක්ෂා කපාට

එම ක්රියාවලිය භාවිතය ගැටලු විවිධ මුහුණ ඇත පරීක්ෂා කරන්න, මෙම ලිපිය, පොහොසත් අත්දැකීම් ඉංජිනේරු වසර ගණනාවක් අත්දැකීම් වේ පොදු වැරදි කේන්ද්රකර එම පරීක්ෂා වෑල්වයක් ප්රතිඵල සාරාංශ කරයි. මල නොබැඳෙන වානේ ඉස්කුරුප්පු ඇණ මගේ මිතුරා එය සඳහන් කරමින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.

දෝශ නිරාකරණ චෙක්පත වේ: 1 තැටිය විවේකයක්; 2 මධ්ය නැවත ...

බිඳුණු කපාටයක් ඇති වේ එපා: කපාට මධ්ය පීඩනය තුලනය කිරීමට සමීප නමුත්, එක් එක් අනෙකුත් පෙර සහ පසුව, "බලන්න-කියත්," රාජ්ය, කපාට ආසන බොහෝ විට කරන්නේ පරාජය, සමහර භංගුර දව (ආදිය කාස්ට් යකඩ, පිත්තල, වැනි) සිදු කපාට ලකුණු කැඩී ගොස් ඇත. මල නොබැඳෙන වානේ නල පොම්ප වැළැක්වීම ප්රවේශය නැවත නොවන කපාටයක් ලකුණු හා භේද භින්න භාවිතා කිරීමයි.

මාධ්ය පතිවාහ හේතු: 1 මුද්රාව මතුපිට හානියක් 2 ඇලවූ අපද්රව්ය. අලුත්වැඩියා මතුපිට මුද්රා තැබීම හා backflow වළක්වා ගත හැක, අපද්රව්ය ඉවත් කරන්න.

, නොවන නැවත කපාටය පොදු අදාල පිටියේ හෝ සහ එයින් ආරක්ෂා වන ක්රම සම්බන්ධයෙන් ඉහත විස්තර පමණක් ප්රබෝධාත්මක වාදනය කළ හැකි, ප්රායෝගික භාවිතය, සිදුවන කපාටයක් අසාර්ථක වැළැක්වීම සඳහා වූ ප්රායෝගික හා නම්යශීලී වීමට, වෙනත් අසාර්ථක මුහුණ ඇත, වඩාත් මූලික එක් හුරු පුරුදු එහි ව්යුහය වන අතර, ද්රව්ය හා මෙහෙයුම් මූලධර්මය.


පශ්චාත් කාලය: අගෝස්තු-10-2018

WhatsApp Online Chat !