វិញ្ញាបនប័ត្រ

API(អង់គ្លេស)

TS (ភាសាចិន)

ISO14001 (ភាសាអង់គ្លេស)

ISO9001 (ភាសាអង់គ្លេស)

ROHS

OHSAS18001 (ភាសាចិន)

OHSAS18001 (ភាសាអង់គ្លេស)

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង
WhatsApp ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត!